Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Trening

Nye endringer fra 22.01.2016

Støtter trening over 60 ganger reduseres fra kr.6000,- til kr.4000,- og trening over 30 ganger bortfaller.

Alle som trener på et treningssenter får refundert deler av dette.

20 ganger i året refunderes 200,- pr. måned
60 ganger i året refunderes hele avgiften inntil 4000kr.

Det dere gjør, er som følger:
1. Dere melder dere inn og betaler alt som skal betales.
2. Trener i ett år
3. Sender en søknad sammen med kontonr., en stemplet og underskrevet bekreftelse og kontoutskrift fra treningssenteret inn til Velferden.

Legg ved stemplet treningslogg for å få refundert mest mulig av utgiften.

Kriteriene er at det må være mulighet for variert trening.

Det er avtale med blant annet SATSElixia og Akilles treningssenter:
SatsElixia: Dere som jobber i Offshore får 28% rabatt av ordinærprisen.

Akilles: Prisen for dere som jobber offshore er 390 kroner pr måned.
SatsElixia: Har en ordning for sine medlemmer som jobber (fast 100%) offshore. Etter 12 betalende mnd, kan dere fryse betalingen i 6 mnd. Du trener som vanlig i de 6 mnd betalingen er stoppet. Det vil si at du trener i 18 mnd, og betaler kun for 12 mnd. Første gang må du få tak i en bekreftelse fra arbeidsgiver om at du jobber fast offshore, den sendes til:
miriam.martin@elixia.no eller pr post til: SATSELIXIA St.Olav, St.Olavsgate 7, 4005 Stavanger

NB! Vi dekker ikke klippekort!

Søknad sendes til (Dette kan ikke sendes via IFS):
Archer AS
V/ Velferden Offshore
Postboks 338
4002 Stavanger
Kontaktperson: Mariann Kristoffersen tlf. 51 30 81 50
Mailadresse: mariann.kristoffersen@archerwell.com

Alle som søker om refusjon må benytte søknadsskjema herunder;


Download (DOCX, 13KB)