Telefon : 950 21 952

 • Kokstadflaten 5,
  5257 Bergen

 • Epost:
  safe@safeiarcher.no

 • 950 21 952
  Klubbleder

Trening

Alle som trener på et treningssenter får refundert deler av dette.

20 ganger i året refunderes 200,- pr. måned
60 ganger i året refunderes hele avgiften, inntil kr.4000,-

Refusjon er skattepliktig og det vil bli rapportert til lønn som trekker skatt på neste lønning.

Det dere gjør, er som følger:

 1. Dere melder dere inn og betaler alt som skal betales.
 2. Trener i ett år
 3. Sender en søknad sammen med kontonummer en stemplet og underskrevet bekreftelse og kontoutskrift fra treningssenteret inn til Velferden. Legg ved stemplet treningslogg for å få refundert mest mulig av utgiften.
 4. Det betales ut etterskuddsvis pr. 12 måneders trening ved fremleggelse av stemplet kvittering som viser antall treningsdager.

 

Kriteriene er at det må være mulighet for variert trening.

NB! Vi dekker ikke klippekort!

Kontaktperson:        Mariann Kristoffersen
Mailadresse:              mariann.kristoffersen@archerwell.com

Alle som søker om refusjon må benytte søknadsskjema herunder;


Download (PDF, Unknown)