SAFE i Archer
Et rettferdig arbeidsliv

Styret SAFE i Archer

Klubbstyre

 SAFE i Archer organiserer ansatte i Archer og er en del av fagforeningen SAFE som igjen er tilknyttet hovedorganisasjonen YS. Klubbstyret velges hvert år av klubbens høyeste organ, årsmøte. Halve kubbstyret velges av gangen, slik at en får kontinentet i styret. Vara velges hvert år.  

Reidar Rikstad

Leder

reidar.rikstad@archerwell.com  
  +47 950 21 952  
  Elektriker, Statfjord A 

Raymond Hauge

Nestleder

raymond.hauge@archerwell.com 
  +47 901 60 244 
  Dekksbas, Ekofisk Flaggavd. 

Allan Leirvik

Sekretær

allan.leirvik@archerwell.com
  +47 996 98 557  
  Storekeeper, UGV ressurspool 

Knut M. Storvik

Kasserer

knutmagne.s@gmail.com  
  +47 906 93 832 
  Hjelpearbeider, UGV ressurspool 

Øyvind Lorentzen

Styremedlem

lorento@me.com  
  +47 900 68 962  
 Dekksbas, Ekofisk Flaggavd. 

Svenn M. Brokke

Styremedlem 

svenn@brokke.com 
  +47 913 31 639  
  Kranfører/Dekksbas, Valhall DP 

Øystein Toen

Styremedlem 

oystein@toen.no  
 +47 924 19 118 
 Elektriker, Statfjord 

Rune Leirhaug

Styremedlem 

leirhaug_rune@hotmail.com
  +47 909 59 705  
  Boredekksarbeider, Snorre A 

Erik Oseassen

Styremedlem 

erik.oseassen@gmail.com  
 +47 907 69 844  
Elektriker, Snorre B

Mathias Bang

Styremedlem 

mathiasb@live.no 
 +47 976 79 073 
  Boredekksarbeider, Valhall IP 

Tormod Berentsen

Styremedlem 

tormod.b@hotmail.com  
  +47 915 22 716
  Dekksbas, Veslefrikk A 

Stig Hauken

Styremedlem 

stig.hauken@gmail.com  
  +47 930 53 427  
  Mekaniker, Statfjord 

Eyvind Reme

1.Varamedlem 

eyvind.reme@gmail.com 
+47 971 65 705
  Dekksbas, Equinor ressurspool

Øyvind Tvedt

2.Varamedlem 

tvedt.oyvind@gmail.com  
  +47 992 81 499  
  Elektriker, Ekofisk Ressurspool 

Kjell Gjeitnes

3.Varamedlem 

kjell.gjeitnes@lyse.net  
  +47 932 40 365  
  Ass. driller, Ekofisk Ressurspool 

Ole A. Tokerud

4.Varamedlem 

oatokerud@hotmail.com
  +47 915 87 940 
 Kontrollromsoperatør, Veslefrikk B.