SAFE i Archer
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Vervekampanje

På styremøte forrige onsdag, ble det bestemt at dagens lokale vervekampanje sies opp. Vervekampanjen har 3 mnd oppsigelsestid, det vil si at den varer t.o.m. 31.05.2013.
En av årsakene til oppsigelsen, er at vi ser på andre lokale vervekampanjer og

UKE 8 info

Det har vært noen travle uker på kontoret i det siste. Det skyldes delvis Reidars fravær, mange hendvendelser til klubbkontret og høy møtevirksomhet. Denne uken har vi bla. hatt 3 heldags møter: AU møte 19.feb, Styremøte 20.feb og Mnd.møte

Archer vant borekontrakten på Heimdal

Dette blir den første kontrakten i Nordsjøen for Archers modulære rigg-konsept. Fra før er Archer Emerald på rate i New Zealand, men nå kommer altså den viktige første jobben i Norge.
Det er et stort gjennombrudd at vi at inngår

UKE 5 info

Skulle så skrive dette i starten av denne uken, men legen gav meg totalt arbeidsforbud også kalt sykemelding, så jeg har ikke vært aktiv denne uken. Dessverre vet jeg ikke heller når jeg får starte opp igjen og det betyr

Reiseregninger

Det er fortiden et meget stort arbeidspress på avdelingen, samt at noen av de ansatte er sykemeld.
Dette medfører dessverre at de ikke klarer å bli ferdig med alle reiseregninger (RR) som er kommet inn.

Dersom du ikke får utbetalt

Last ned fra

Last ned fra

Last ned fra