SAFE i Archer
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Enighet i oppgjøret med NR

– Vi synes oppgjøret er godt, men likevel i tråd med de rammene som har vært i årets andre oppgjør. Samtidig bærer oppgjøret preg av at dette er en industri som går godt, sier Hilde-Marit Rysst og

UKE 17 info

Mnd.møte
Fagforeningene hadde tirsdag denne uken månedsmøte med bedriften, der tar vi opp aktuelle saker med bedriften. Møte tar hele dagen, og er delt opp i tre deler. SAFE og bedriften starter med SAFE sine lokale saker. 

Last ned fra

Last ned fra

Last ned fra