SAFE i Archer
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Uke info, uke 39

Uke info, uke 39

Status
Som vi skrev om i forrige uke info, så er det i de nye kontraktene med Equinor gjort avtale med Franks om kjøring av casing. Vi har i dag foretatt en MOC (management of change) om Franks. Her så

Uke info, uke 38

Uke info, uke 38

Status
Vi har denne uken vært i møte med bedriften om flere ting. I de nye kontraktene med Equinor er det gjort avtale med Franks om kjøring av casing. Avtalen gjelder på de plattformer som ikke Equinor ennå har kjøpt

Info fra velferden

Info fra velferden

Vi blir flere ansatte fra 1 okt. men vi får ikke tilsvarende økning i inntekter til velferden. Slik at vi må følge budsjettet vi har satt opp for året.

Hytter:
Når det gjelder hytter så skal vi se på neste

Uke info, uke 37

Uke info, uke 37

Status
Denne uken har gått med flere møter og klubbarbeid i Stavanger.

Vi startet uken med en MOC (management of change) om Grane. Her så vi på hvilke tiltak som måtte gjøres for å ivareta sikker og god drift etter

TV konferanse 16.-18.okt 2018

TV konferanse 16.-18.okt 2018

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen mellom Oslo-Kiel.

Kriterier for å delta på TV konferansen er at du er fast Ansatt i Archer og plasstillitsvalgt på ditt crew evt. styremedlem i klubben.

Vi oppfordrer på det sterkeste tidligere

Uke info, uke 36

Uke info, uke 36

Individuelt avlønnet personell offshore

Som jeg var inne på i tidligere uke info, har vi drøftet lønnen til individuelt avlønnede offshore.
Vi har nå skrevet under på protokollen og kan dermed informere om resultatet.

Oppgjøret ble avholdt sammen med Industri

Info fra Archer

Info fra Archer

IFS skal oppgraderes i september. Layout for føring av timer og reis vil ikke endres,

MEN:

Alle som har timer og reis i august må registrere og trykke confirm/bekreft på disse før torsdag 06.09 dersom de skal være sikret å

Last ned fra

Last ned fra

Last ned fra