SAFE i Archer
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Felles informasjon fra SAFE i Archer og IE i Archer

Felles informasjon fra SAFE i Archer og IE i Archer

Her følger deler av enigheten rundt bruk av Franks personell på Equinor installasjoner operert av Archer:

Franks personell skal ha minst like gode lønns og arbeidsbetingelser som NR Flyteriggavtalen. Her innbefattet: Ventetid, overtid, nattskift, svingskift, tariffavtalens §3.3, feriepenger og andre

Uke info, uke 44

Uke info, uke 44

Status:

Vi har sammen med Industrienergi i Archer kommet frem til enighet i følgende saker:
Avlønningen av CRI/Mek på Gullfaks, Franks og Ula.
Likelydende deler av denne informasjon sendes derfor ut på begge hjemmesider.

På Ula ble det oppnådd enighet,

Uke info, uke 43

Uke info, uke 43

Status:
Vi gjentar også denne uken saken om Color Line.

Vi har som mange av dere sikkert har fått med seg, sendt et åpent brev til Color Line. Dette fordi det ved en flytting fra NOR til NIS og bytting

Uke info, uke 42

Uke info, uke 42

Status:
Denne uken har vi hatt styremøte i klubben og i tillegg vært på tillitsvalgt konferanse til Kiel.

På tillitsvalgt konferansen var Tellef Hansen foreleser og skolerte oss alle i begreper og prosesser rundt lønnsoppgjør. Det var avklarende opp mot

Åpent brev til Color Line

Åpent brev til Color Line

Åpent brev til Color Line.

Som fagforening for ansatte i Archer har vi en årrekke benyttet oss av Color Line sitt konferansetilbud på Kielfergen. Vi har vært meget fornøyd med de konferanser vi har gjennomført og mener at dette er

Uke info, uke 40

Uke info, uke 40

Først av alt vil vi ønske våre nye kollegaer som denne uken ble virksomhetsoverdratt fra KCA Deutag (Gullfaks A,B,C) og Odfjell Drilling (Grane) hjertelig velkommen til Archer.

Raymond og Øyvind Tvedt fra styret, deltok på VOD oppstartseminaret i Bergen denne

Last ned fra

Last ned fra

Last ned fra