Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

23. august 2013

Uke 34 info

Så dersom dere har spørsmål som krever svar, ta kontakt med ham. Både Raymond og Reidar vil lese e-post sporadisk og dersom dere har ett akutt behov, kan dere forsøke å nå oss på mobil.

Bedriften driver også i disse dager å invitere de som har 25 års jubileum til en markering. De planlagte datoer er 4. og 25. oktober. Festen blir på Victoria hotell, Stavanger.

Bedriften planlegger også crew samlinger for Veslefrikk og Statfjord personell. Disse er planlagt til november og desember, men vi oppfordrer allerede nå alle til å planlegge, slik at dere kan stille på en av disse samlingene.
Vi vil også oppfordre alle til å sende inn spørsmål om de tingene de lurer på opp mot disse prosjektene. Send spørsmålet ditt til safe@safeiarcher.no så skal vi samle de å legge de frem for bedriften, slik at dere er sikret svar. Spørsmålene vil bli «anonymisert» slik at ingen skal være redde for å spørre.

Fagforeningene var i dag 23. august i møte med Helge Madland om bemanningssituasjonen på Statfjord og da særlig CRI. Vi har ikke noe konkret å melde i dag, men vi har en meget god dialog med bedriften og har planlagt et nytt møte den 11. september. Forhåpentligvis vil mange ting falle på plass da.

Vi har også avtalt et nytt møte med bedriften vedrørende skiftordningen på Veslefrikk. Dette skal avholdes den 9. september og selv om vi muligens ikke har alt på plass, etter dette møte har vi forhåpentligvis en formening om videre saksbehandling.

Minner dere som har meldt dere på tillitsvalgt konferansen om at den nå nærmer seg. Vi vil sende alle en påminnelse, den 2. september, men dere må selv ordne dere transport til Oslo. Felles buss går fra Gardermoen kl. 10:00 og venter bare på de som har gitt beskjed om at de ankommer litt sent.

VI har fått nye kontorer i Travbaneveien. Dere finner oss nå i 1 etg. inn ved siden av resepsjonen.
Alle som er i nærheten er hjertelig velkommen innom.

Så må dere alle ha en fin helg, både til lands og til vanns.

Hilsen
Raymond og Reidar.

Print

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.