Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

19. juli 2013

Uke 29 info

Fra tid til annen får vi forespørsel om T- skjorter.
De siste T-skjortene vi kjøpte inn var av en litt høyere kvalitet og for å sikre oss at alle får, blir disse sendt hjem til hver enkelt.
Dersom du ikke har fått følg denne linken, så kommer de i posten:
T-skjorter

For en tid tilbake oppfordret vi alle om å skrive på timeseddelen, dersom de hadde deltatt på utreise møter. Vi hadde en uenighet med bedriften om dette.
Denne uenigheten måtte vi «selge» for å oppnå enighet i relevant praksis saken, samt at vi jobber med oppsett for kurs.
Det betyr at dere ikke lengre trenger å føre opp utreisemøter på timeseddelen.
Det er helt sikkert mange som ikke er enig i dette, men av og til er det snakk om å gi og ta og i dette tilfellet kom vi frem til at dette var en av de sakene.

På Veslefrikk er det for tiden stor uro. Dette kommer av at bedriften ensidig innførte en ny skiftordning.
Dette medførte at fagforeningene skrev en uenighet med bedriften. Jeg skal ikke gå i detalj på denne, men vi er enige med bedriften om å avvente denne til vi har avholdt en avstemning.
Denne er det bedriften som har sendt ut. Alle skal motta en e-post i sin friperiode og det er VIKTIG at dere stemmer.
Dersom dere ikke har mottatt denne avstemningen, i løpet av din førstkommende friperiode, gi beskjed.

Seniorgruppen hadde et nytt møte denne uken. En av tingene vi diskuterte, var helse.
Mange av de som svarte på MTM undersøkelsen, svarte at dersom helsen holdt ville de jobbe lenger enn 62.
Vi ønsker å påpeke at for de offshoreansatte i bedriften, har velferden en ordning som dekker inntil kr.6000,- pr år i trening på helsestudio.
Følg denne linken for detaljer: safeiarcher.no-velferd-trening

Ha en fin helg
Reidar & Raymond.

Print

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.