Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

10. juli 2019

TV konferanse 11.-13.sep 2019

Klikk her for påmelding


SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen mellom Oslo-Kiel.
Kriterier for å delta på TV konferansen er at du er fast ansatt i Archer og:
* Plasstillitsvalgt på ditt crew, eller
* Styremedlem i klubben, eller
* Medlemmer under 35 år (SAFE ung).

Vi oppfordrer på det sterkeste alle å delta på TV konferansen.
Du vil da få faglig ”påfyll”, treffe andre tillitsvalgte/SAFE ung og ha en sosial omgang med dine kolleger.
Er du tillitsvalgt og på jobb, har du krav på fri m/lønn.
Er du på fri, godtgjøres konferansen med 2 dager à 8 timer overtid.
I tillegg har dere dekket kost, losji og reiseutgifter.

Nytt i år er at vi invitere med oss unge medlemmer under 35 år (SAFE ung).
Disse kan delta på konferansen dersom de er på fri.
SAFE ung får dekket kost, losji og reiseutgifter. De får ikke timer for konferansen.

Flybilletter bestilles av hver enkelt via Berg-Hansen.
Det blir satt opp felles buss fra Oslo lufthavn 11.sep, avgang kl.10:00. Konferansen starter kl.11:00, de av dere som ikke benytter dere av felles bussen må være på Hjortnes kaien senest kl.10:45.
På returen 13.sep ankommer vi Oslo kl.10:00, felles buss fra kaien til Oslo lufthavn går umiddelbart etter avstigning. Beregnet ankomst Oslo Lufthavn kl.11:20. Det anbefales at fly hjem fra Oslo lufthavn bestilles etter kl.12:15, dette for å være sikre på at alle rekker flyet, i tilfelle forsinkelser underveis.

Alle har mulighet til å ha med ledsager for egen regning (båt kr.2.700, inkl. måltider).
På Color Fantasy har vi bestilt 3* innvendige lugarer til alle, men det er mulig å oppgradere lugaren for egen regning. Priser for oppgradering av lugar finner du i påmeldingen.
Ekstra kostnader for ledsager og oppgradering, betales via faktura som blir til sendt før avreise.

NB! HUSK PASS (eneste gyldig ID-dokument)

Klikk her for påmelding


Følgende er påmeldt (pr. 14.jul, kl.15:00)

Nr.Navn
1Reidar Rikstad m/følge
2Raymond Hauge
3Tormod S. Berentsen
4Louis B. Lervik
5Rune Leirhaug
6Eyvind Reme
7Tom Bøe
8Mats Hanssen m/følge
9Dan Eirik Theodorsen
10Allan Leirvik
11Norleif Ulveseth
12John Arne Bjørnå
13Øyvind Lorentzen
14Olav Eide
15Atle Rørvik
16Steinar Østhassel
17Ole Tokerud
18Helge Skavlid
19Eivind Mariussen
20Erik Oseassen
21
22
23
24
25

Print

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.