Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

12. november 2018

Pålagt pre skift møte

Vi ønsker snarlig tilbakemelding fra alle felt om praksis på din plattform.

Det vi vil vite er:

Hvilke plattform er du på?

Individuelt avlønnet eller tariffert?

Når starter preskift møte?

Har du møter før dette?

Når starter handover med din kollega på motsatt skift?

Grunnen til at vi ønsker disse opplysningene er planlagte møter som vi skal ha med bedriften. Vi skal drøfte noen av betingelsene til de individuelt avlønnede i fm overgangen fra KCAD og Odfjell. Dette for å sikre at alle forhold er vektlagt.
Under lønnsforhandlingene for individuelt avlønnede offshore, tidligere i år ble vi enig om å vektlegge drillere. Dette fordi nettopp preskift møter var mye utbredd blant denne gruppen.

Det er da spesielt viktig at vi også får tilbakemelding fra våre nye plattformer, slik at dette blir tatt med i vurderingene vi skal ha med bedriften.

For gruppen tariffert personell står følgende i tariffavtalen:

For pålagte møter om bord ut over den nødvendige tid for konferanse mellom
arbeidstakerne ved skiftbytte iht. pkt 7 som kun unntaksvis skal overstige 15 minutter
pr. skiftbytte, kompenseres med overtid for medgått tid. Dette gjelder ikke for individuelt
avlønnet personell.

Vi vil derfor, også ha tilbakemelding fra tariffert personell på spørsmålene over .

Send svaret ditt her: safe@safeiarcher.no

Ikke stol på at kollegaen din gjør dette, gjør det selv!

Print

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.