Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

7. november 2018

Felles informasjon fra SAFE i Archer og IE i Archer

Her følger deler av enigheten rundt bruk av Franks personell på Equinor installasjoner operert av Archer:

Franks personell skal ha minst like gode lønns og arbeidsbetingelser som NR Flyteriggavtalen. Her innbefattet: Ventetid, overtid, nattskift, svingskift, tariffavtalens §3.3, feriepenger og andre ulempetillegg. Overnevnte ulempetillegg vil bli kompensert med et kronebeløp.

Franks personell skal gis anledning til å delta på fagforeningenes årsmøter og tillitsvalgt konferanser. Fanks personell skal ha alle sine utgifter dekket på lik linje med Archer personell. Det gis ikke lønn ved deltakelse på nevnte arrangement.

Innleid Franks personell som brukes som sykeavløser osv. skal følge denne avtale.

Tillitsvalgte krever innsyn og kontroll myndighet hos Franks opp mot lønns og arbeidsbetingelser for utleid personell, samt ha innsyn i pensjons og forsikring vilkår for Franks personell. Dette skjer via HR Manager i Archer.

Franks personell skal følge 2-4 rotasjon. Fast skift og ha 1460 timers årsverk.

Deler av protokollen ansees å være av bedriftsintern karakter og vil ikke bli publisert.
Dette har ingen betydning for personellet som jobber på installasjonene våre.

Print

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.