Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    archer@safe.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

31. januar 2020

Årsmøte 24.-26. mars 2020

SAFE i Archer tillitsvalgte kalles herved inne til årsmøte

Påmeldingsfrist: 03. mars 2020 – Klikk her for påmelding


Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen
Oppstart: Tirsdag 24.mars kl.11:30
Slutt: Torsdag 26.mars kl.12:30
NB! Alle må være tilstede fra start til slutt, evt. avvik må avtales med klubbkontoret på forhånd.

Vi oppfordrer på det sterkeste alle våre tillitsvalgte om å delta på årsmøte. Du vil da få faglig ”påfyll”, treffe andre tillitsvalgte og ha en sosial omgang med dine kolleger de dagene årsmøtet varer.
Dere som deltar og er på fri fører 2 x 8 timer overtid (ressurspool fører 2 x 12 normal timer) og de av dere som er på arbeid får fri med lønn.
Har dere ikke SAFE TV på skiftet, ta kontakt med klubben så hjelper vi dere med valget.
Om du lurer på om du har rett til å delta, ta kontakt med klubbkontoret.

Til årsmøtet møter klubbstyret samt en valgt representant / tillitsvalgt fra hvert skift på våre enheter.
Du har muligheten til å ta med ledsager på årsmøtet. Du må selv dekke de faktiske utgifter for ledsager.

I følge vedtektene til klubben skal årsmøtet blant annet behandle følgende saker:
– Årsberetning
– Regnskap
– Innkomne forslag
– Vedtektsendringer
– Handlingsprogram
– Valg
– Resolusjoner

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være klubbkontoret i hende senest søndag 25.feb.
Sakene registreres her: https://forms.gle/3DVfzmkwhFufBcNSA

Innkalling og saksdokumenter blir sendt til delegatene 2 uker før årsmøte.

Dersom du har forslag til kandidater som vil inn i styret til SAFE i Archer, les mer her: https://www.safeiarcher.no/nyheter/valg-2020/

Påmeldingsfrist: 03. mars 2020 – Klikk her for påmelding


Følgende er påmeldt (pr. 21.feb.2020 kl.14:00):
01. Reidar Rikstad m/følge
02. Raymond Hauge
03. Louis Bjarne Lervik
04. Tormod S. Berentsen
05. Sjur Erling Heggen
06. Eyvind Reme
07. Øyvind Lorentzen
08. Helge Skavlid
09. Rune Leirhaug
10. Daniel Spartveit
11. Norleif Ulveseth
12. Tom Bøe
13. Mats Hanssen
14. Ingemund Steinsund
15. John Arne Bjørnå
16. Steinar Østhassel
17. Knut Magne Storvik
18. Allan Leirvik
19. Øyvind Tvedt
20. Ole Tokerud
21. Erik Oseassen
22. Einar Giil
23. Dan Eirik Theodorsen
24. Ståle Leirhaug
25. Dan Hauge
26. Remi Møvik
27. Geir Ullebø
28. Kenneth Haugsvær
29. John Einar Våge
30. Johnny Gyland
31. Roy Kenneth Torkelsen
32.
33.
34.
35.

Print

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.