Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Løpe og sykkelklubb

– Deltar på div. arrangementer så som Hansastafetten, Stoltzekleiven opp, etc.

– Søknader må være innsendt og godkjennes 2 uker før avreise.

– Alle søknader skal gå igjennom Terje, før den blir videresendes til Mariann Kristoffersen.


Kontaktperson løpeklubb:

Terje Mjøs (Statfjord A)
Tlf: 56 39 17 28
Mob. 928 53 860
Mailadresse: temjoes@frisurf.no


Kontaktperson sykkelklubb:

Tord Telle (Statfjord A)
Tlf: 56 338 736
Mob. 992 42 573
Mailadresse: tord.telle@bkkfiber.no