Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Hytte

Dersom du jobber offshore og ønsker å leie hytte, logg inn her


Hyttestyret består av:


Rune Gudbrandsen
Ansvar hytter, tildeling
Mobil: 406 37 564
E-post: rgudb@hotmail.com


Harald Hestnes
Ansvar hytter, tildeling
Mobil: 905 08 745
E-post: harhest@online.no


Clifford Larsen
Ansvar hytter, tildeling
Mobil: 922 27 043
E-post: clif-lar@online.no


Carl Bernhard Carlsen
Ansvar hytter, tildeling
Mobil: 905 28 781
E-post: carlsencbc@gmail.com


Nettadresse: www.archerhytte.com

Spørsmål til hyttestyre sendes til: archerhytte@gmail.com