Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    archer@safe.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

16. juni 2021

Enighet på NR området 2021

Klokken 01 natt til torsdag 17. juni kom partene til enighet.

Resultatet etter meklingen:

Det gis et generelt tillegg på kr. 24 500,- som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell for lønnsgruppene A1-E.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 2,7 prosent i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum kr. 24 500,- pr. år.

Minstelønnssatser økes med kr. 24 500,-

Nattillegg økes med kr. 3,50 til kr. 90,- pr. time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 60,- pr. dag til kr. 2 110,- pr. dag.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2021.

Det var godt samarbeid mellom foreningene under meklingen.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.